Przejdź do treści

Pobierz wzór koszulki IMAGINE THERE’S NO HATE

Dołącz do międzynarodowej koalicji przeciwko mowie nienawiści.

Wzór do pobrania (pdf)

Akceptuję, iż pobierając niniejszą grafikę zawieram z właścicielem jej praw autorskich nieodpłatną umowę o korzystanie z utworu (licencję) wyłącznie na użytek prywatny (własny), w tym nadrukowanie grafiki na odzieży licencjobiorcy. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Oświadczam, że akceptuję, iż w celu wykorzystania przedmiotowej grafiki w formie komercyjnej, w tym sprzedaży odzieży z nadrukowaną grafiką, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy sprzedaży, za pisemną zgodą właściciela praw autorskich grafiki. Oświadczam, iż posiadam wiedzę o prawie odstąpienia od przedmiotowej licencji przez właściciela praw autorskich grafiki ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia, iż grafika wykorzystywana jest w sposób sprzeczny ze wskazanym wyżej, co narusza istotne interesy twórcze.