Przejdź do treści

Młodzieżowa Rada

Młodzi, czas na Was! Tworzymy Młodzieżową Radę przy moim biurze poselskim!

Jeśli jesteś uczniem/uczennicą szkoły średniej w województwie pomorskim i chcesz współtworzyć aktywności mojego biura oraz brać udział w warsztatach o tematyce politycznej i społecznej, zapraszam Cię serdecznie!

Aby zostać członkiem/członkinią Rady, musisz wykonać zadanie konkursowe – stworzyć scenariusz projektu społecznego. Twój projekt ma być skierowany do społeczności lokalnej i uwzględniać jej potrzeby. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie (do pobrania poniżej).

Najważniejsze daty:

15 grudnia 2020 r. – do tego czasu musisz wypełnić internetową ankietę zgłoszeniową: https://forms.gle/2cB5LvKTDUddsTc2A

20 grudnia 2020 r. – ostateczny termin przesłania gotowego projektu elektronicznie przez maila/WeTransfer na adres promocja@adamowiczmagdalena.pl oraz pocztą na adres al. Grunwaldzka 128-130, 80-244 Gdańsk (liczy się data stempla pocztowego).

Do wydrukowanego projektu należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej). Jeśli masz mniej niż 18 lat, pod dokumentami musi dodatkowo podpisać się Twój przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (formularz zgłoszeniowy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (klauzula informacyjna)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu (instrukcja wykonania zadania)